• Szolgáltatásaink
 • Árlista
 • Magunkról
 • Kapcsolat
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 489-5200 | E-mail: info@bhc.hu
  language enmagyar

  Kockázatértékelés

  Teljes körű kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés

  Minden munkáltatónak rendelkeznie kell teljes körű munkahelyi kockázatértékeléssel, melynek megfelelőségét a munkavédelmi hatóság ellenőrzi, s melynek elkészítése munkabiztonsági szaktevékenység. Ennek lényege, hogy nemcsak a munkafolyamatok során előforduló kockázatokat azonosítjuk, hanem konkrét intézkedéseket határozunk meg a balesetek, megbetegedések megelőzésére.

  Emellett különösen fontos az ÁNTSZ által rendszeresen ellenőrzött Kémiai biztonság területe, a felhasznált, gyártott, forgalmazott, stb. veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatbecslés elkészítése, melyet munkaegészségügyi, foglalkozás-egészségügyi szakember készíthet el.

  A kockázatértékelés és kockázatbecslés felülvizsgálatát háromévente kötelező elvégezni!

  A munkáltatóval és képviselőivel közösen alakítjuk ki az adott munkahelyre vonatkozó kockázatkezelési stratégiát, kockázatcsökkentő és kockázatmegelőző intézkedéseket határozunk meg, határidőkkel, illetve felelős megnevezésével.

  A szolgáltatásról

  Munkabiztonsági és egészségvédelmi feltételek vizsgálata a következő szempontok alapján:

  • Tervezés, üzemeltetés, karbantartás, ellenőrzés
  • Oktatás
  • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása
  • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása,
   bejelentése, nyilvántartása
  • Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
  • Gépek, berendezések felülvizsgálatának, karbantartásának szabályozása, megfelelősége
  • Munkahigiénés viszonyok, személyi higiénia
  • Dokumentációk vizsgálata
  • Hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatával járó munka, ergonómiai kóroki tényezők
  • Veszélyes anyagok
  • Képernyős munkahelyek
  • Biológiai kóroki tényezők
  • Pszichoszociális kóroki tényezők
  • Munkakörök, munkafolyamatok vizsgálata
  • Az egyes munkakörökben, munkafolyamatok során előforduló kockázatok feltárása, veszélyek és veszélyeztetett személyek azonosítása.
  • A kockázatok jellemzése, a munkakörök / munkafolyamatok kockázat szerinti besorolása, melynek során a kockázat által okozott esemény, baleset, betegség valószínűségét és mértékét vizsgáljuk, illetve eldöntjük, hogy a kockázat elfogadható-e a munkavédelmi, munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi elvárások alapján.
  • Kockázatkezelés-intézkedések meghatározása
  • Dokumentálási eljárások kidolgozása: A folyamatos kockázat-ellenőrzésre és a kockázatkezelés eredményességére irányuló programot, dokumentálási eljárásokat dolgozunk ki. Meghatározzuk a vezetés és a munkavállalók feladatait, a kockázat-kommunikáció módját (oktatás, képzés, tájékoztatás).
  • Kockázat-kommunikáció:

  Az általunk ajánlott kockázatértékelés mellett elvégezzük a munkavállalók körében a pszichoszociális kóroki tényezők, pszichés terhelés vizsgálatát is, így biztosítva az új törvényi szabályozásnak való megfelelést is.

  Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január 1-jétől hatályos módosítása emeli be a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába a pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát, egyben meghatározva ezen tényező fogalmát is.

  A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális kockázatnak minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

  Informatikai rendszer megújulás

  ×

  Átmenetileg szünetel az online foglalás. Részletek